Obrazy

Najpopularniejsza forma przekazu artystycznego w sztuce, ale i forma komunikowania się w życiu codziennym. Kolory, linie, kształty, faktury. Do tworzenia obrazu mogą służyć najróżniejsze media. Obrazy nie tylko przekazują informację, ale i wyrażają oraz wywołują emocje.